Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Remont nawierzchni wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 144 w ciągu ul. Reymonta w Opolu

Zamawiający: Miejski  Zarząd Dróg w Opolu

Wartość Zamówienia:  997 708, 35  zł brutto

Termin wykonania:  13.09.2023 – 13.11.2023

 

Dane techniczne obiektu :

długość całkowita wiaduktu: 90,63 m

rozpiętości przęseł głównych : 17,73 m + 71,96 m - podwieszony wiadukt główny

szerokość konstrukcji zmienna: min. 2x4,0m

kąt ukosu konstrukcji: 73,7 stopni

Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni na wiadukcie i rozbiórkę istniejącego drenażu izolacji płyty pomostowej. Wykonano nową nawierzchnię z warstwy wiążącej z asfaltu lanego MA 11 o grubość 5,5 cm, warstwę ścieralną z SMA 11S PMB o grubości 4,0 cm oraz odtworzono drenaż izolacji płyty pomostowej.