Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoździce

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wartość Zamówienia:  11 630 331,44 zł brutto

Termin wykonania:  28.04.2023 – 28.10.2023

 

Dane techniczne obiektu :

Klasa techniczna drogi :  G

Kategoria ruchu :  KR4

Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej:  3,15 m

Przepust z prefabrykatu skrzynkowego o wymiarach:  2,00 m x 2,00 m

Obiekt służy do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego i kołowego nad rowem.

Zakres prac obejmuje przebudowę przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej o długości 382 m. Zaprojektowano budowę murów oporowych.

Całkowitą rozbiórkę przepustów drogowych i budowa nowego. Zaplanowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej,  

przebudowa sieci wodociągowej, teletechnicznej oraz energetycznej.