Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek – Przywory w m. Ozimek w km 0+246 na rzece Mała Panew – etap II

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Wartość Zamówienia :  3 136 358,82 zł brutto

Termin wykonania:  30.09.2022 – 02.06.2023

 

Dane techniczne mostu :

Nośność : klasa I  wg PN-66/B-02015

Całkowita szerokość obiektu:  11,45  m

Długość obiektu :  74,82 m

Szerokość chodników : 2 x 1,98 m

Most służy do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego nad rzeką Mała Panew.

Zakres prac obejmował przebudowę czteroprzęsłowego mostu belkowego polegającą na usunięciu zabudowy pomostu do poziomu istniejącej płyty pomostowej, następnie odtworzenie elementów wyposażenia oraz pogrubienie żelbetowej płyty pomostowej, a także wymianę nawierzchni bitumicznej. Przebudowano oświetlenie uliczne.