Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m Dąbrówka Łubniańska i Łubniany

Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wartość Zamówienia :  6 491 738,61 zł brutto

Termin wykonania:  10.06.2022 – 10.12.2022

 

Dane techniczne :

Klasa obciążenia mostu :  wg PN-85/S-10030

Szerokość mostu:  17,34  m

Długość całkowita mostu:  25,52 m

Szerokość ścieżki pieszo-rowerowej: 3,30 m

Długość ciągu pieszo-rowerowego:  300 m

Klasa techniczna drogi:  G

Długość nawierzchni drogi asfaltowej: 315 m

Długość chodnika: 160 m

 

Przebudowany odcinek drogi wraz mostem służy do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego nad rowem melioracyjnym i zapewnia ciągłości ruchu pomiędzy Łubnianami a Dąbrówką Łubniańską.

Zakres prac obejmował przebudowę obiektu mostowego, rozbudowę drogi wojewódzkiej, przebudowę skrzyżowania ul. Oleskiej i ul. Leśnej, rozbiórkę istniejącego łukowego obiektu mostowego oraz budowę nowego obiektu inżynierskiego nad rowem melioracyjnym, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci gazowej, budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę oświetlenia  drogowego, przebudowę sieci elektroenergetycznej i budowę przepustów rurowych.