Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Modernizacja mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Mikolin, km 25+769

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wartość Zamówienia:  3 839 571,44 zł brutto

Termin wykonania:  05.07.2022 – 05.12.2022

 

Dane techniczne mostu :

Całkowita szerokość obiektu:  10,70 m

Całkowita długość obiektu wraz z skrzydłami:  341,22 m

Szerokość jezdni: 7,00 m

Szerokość chodników: 1,10 m + 2,60 m

Most służy do przeprowadzenia ruchu drogowego i pieszego nad rzeką Odrą.

Zakres prac obejmował modernizację obiektu  w zakresie:  wymiany warstwy ścieralnej na całej długości obiektu i na dojazdach, wymiany urządzeń dylatacyjnych na obiekcie, wymiany nawierzchni z żywic epoksydowych na chodnikach, zabezpieczenia antykorozyjnego elementów ustroju niosącego i konserwacja łożysk, naprawy powierzchniowej betonu filarów i płyty pomostowej, przedłużenia sączków oraz naprawy kolektora odwodnieniowego, odtworzenia oznakowania docelowego.