Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada – DW 463 – Dobrodzień nad rzeką Mała Panew w m. Turawa

Zamawiający : Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu

Wartość Zamówienia :  3 807 465,06 zł brutto

Termin wykonania:  03.09.2021 – 18.08.2022

 

Dane techniczne kładki :

Całkowita szerokość obiektu:  4,40 m

Długość obiektu : 43,30 m

Kładka służy do przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego nad rzeką Mała Panew.

Zakres prac obejmuje budowę jednoprzęsłowej kładki pieszo-rowerowej o konstrukcji łukowej z dwoma stalowymi dźwigarami łukowymi. Budowę elektroenergetycznego przyłącza niskiego napięcia nN zasilającego oświetlenie oraz sieci oświetlenia kładki pieszo-rowerowej, a także  budowę kanałów deszczowych, budowę nowego odcinka sieci wodociągowej oraz przebudowę kanalizacji teletechnicznej.