Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 158+177 w m. Buszyce

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Odział w Opolu

Wartość Zamówienia :  1 088 575,72 zł brutto

Termin wykonania:  11.06.2021 – 30.11.2021

Zakres prac obejmuje budowę dwóch studni rewizyjnych wraz z ułożeniem odcinka kanału technologicznego i rozbiórką istniejącego obiektu inżynierskiego oraz budową nowego przepustu o konstrukcji ramy żelbetowej pod drogą krajową nr 94, wykonanie robót  drogowych.

 

Dane techniczne obiektu mostowego :

Klasa obciążenia wg normy PN-S- 10030: 1985 - A

Klasa drogi na obiekcie :  GP

Światło poziome : 2,00 m

Światło pionowe : 1,20 m

Szerokość użytkowa jezdni :  2 x 3,5 m

Szerokość pobocza : 2 x 1,5 m

Przepust z prefabrykatu skrzynkowego o wymiarach 2,0 m x 1,20 m

Długość całkowita przepustu : 12,70 m

Przepust przeprowadza wody z rowu melioracyjnego