Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 43 w km 20+003 w m. Rudniki

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Odział w Opolu

Wartość Zamówienia :  724 602, 96 zł brutto

Termin wykonania:  01.07.2021 – 19.08.2021

Zakres prac obejmuje budowę dwóch studni rewizyjnych, kanału technologicznego, rozbiórkę przepustu ramowego i budowę przepustu prefabrykowanego żelbetowego wraz z przebudową drogi.

Dane techniczne obiektu mostowego :

Klasa obciążenia wg normy PN-S- 10030: 1985 - A

Szerokość pasa ruchu :  2 x 3,55 m

Szerokość pobocza : 2 x 1,5 m

Całkowita długość przepustu 11,10 m

Przepust przeprowadza wody opadowe z terenów położonych po północnej stronie drogi.