Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 14+679 w m. Łąka Prudnicka

Zamawiający : Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, Odział w Opolu

Wartość Zamówienia :  225 908, 77 zł brutto

Termin wykonania:  21.05.2021 – 22.06.2021

Zakres prac obejmuje budowę dwóch studni rewizyjnych i przeprowadzenie kanału technologicznego, rozbiórkę i budowę przepustu drogowego, przebudowę dojazdów do przepustu

Dane techniczne obiektu mostowego :

Klasa drogi na obiekcie : GP

Szerokość użytkowa jezdni : 2 x 3,5m

Szerokość pobocza : 2 x 1,5 m

Przepust z rur żelbetowych 800 mm o dł.  L = 13,0 m

Przepust przeprowadza wody opadowe z terenów położonych po północnej stronie drogi.