Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego obiektu inżynierskiego nad rzeką Białka w ciągu DK46 w km 122+922 w m. Grodziec

Zamawiający: Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

 

Wartość zamówienia: 1 194 553,75 zł/brutto

 

Termin wykonania: 11.09.2020 – 07.12.2020r.

 

Zakres prac obejmuje przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznych i kanalizacji deszczowej, rozbiórkę istniejącego obiektu inżynierskiego oraz budowę nowego wraz z murami oporowymi oraz przepustem okrągłym pod zjazdem z drogi krajowej nr 46 na drogę dojazdową, wykonanie prac drogowych.

Dane techniczne obiektu mostowego:

  • klasa obciążenia wg normy PN-S-10030:1985 – A
  • klasa drogi na obiekcie – GP
  • światło poziome                                                  B=2,0m
  • światło pionowe                                                  H=1,50m 
  • szerokość całkowita przepustu                            Bc=2,40m
  • wysokość całkowita przepustu                            Hc=1,90m
  • długość części przelotowej                                   L=22,50m
  • pokonywaną przeszkodą jest rzeka Białka, obiekt po przebudowie znajduje się w km 122+922 drogi krajowej nr 46