Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Przebudowa mostu drogowego w m. Podbolesławiec nad rzeką Prosną - droga powiatowa nr 4510E

Zamawiający: Powiat Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów

Wartość zamówienia: 3 483 711,58zł/brutto

Termin wykonania: 26.08.2020 – 28.12.2020r.

Zakres prac obejmuje remont mostu drogowego poprzez wzmocnienie konstrukcji istniejącego mostu taśmami kompozytowymi CFRP,

rozbudowę filarów w stopniu umożliwiającym jego obciążenie według klasy B oraz umocnienie skarp koryta rzeki materacami

gabionowymi na długości 30m od strony górnej wody i 40m od strony dolnej wody licząc od brzegu mostu.

Dane techniczne obiektu mostowego:

  • klasa obciążenia wg normy PN-S-10030:1985 – B
  • klasa drogi na obiekcie – Z
  • rozpiętość teoretyczna przęseł – 18,06+18,57+18,76+17,95=73,34 m
  • długość całkowita ustroju niosącego – 75,15 m
  • całkowita długość obiektu – 85,00 m
  • szerokość jezdni – 2x3,25=6,50 m
  • szerokość użytkowa chodników – 2x1,20 m                
  • szerokość całkowita – 9,72 m
  • łuk poziomy o promieniu – R=261 m
  • pokonywaną przeszkoda jest rzeka Prosna