Szukaj realizacji
Bud Bau Opole Sp. z o. o.

ul. Jagiełły 39
45-920 Opole

Tel.: +48 (0)77 / 427 18 50
Fax.: +48 (0)77 / 469 15 91
e-mail: biuro(at)budbau-opole.pl

Mapa dojazdu do BudBau Opole
 

Realizacje

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w miejscowości Antoniów

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole

 

Wartość inwestycji: 1 468 637,53zł/brutto

 

Termin realizacji: 28.06.2019 – 31.10.2019r.

 

Zakres prac obejmuje przebudowę obiektu wraz z odcinkami dojazdowymi drogi wojewódzkiej nr 463, umocnienie dna rzeki w obrębie obiektu. 

Dane techniczne obiektu mostowego:

  • klasa obciążenia – „A”
  • rozpiętość teoretyczna przęsła – 7,80m  
  • szerokość jezdni – 7,0m
  • szerokość użytkowa chodników – 2x1,5m,
  • szerokość całkowita – 12,46m,
  • światło pionowe – 2,30m
  • pokonywaną przeszkodą jest rzeka Rosa